Výzkum a vývoj CNC strojů v rámci OPPIK Aplikace IV. Výzva

 

Výzkum a vývoj CNC strojů v rámci  OPPIK Aplikace IV. VýzvaEU

OPPIK Aplikace IV. výzva č. projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012473 


Výzkum a vývoj CNC strojů pro dělení kovů plazmovými a laserovými zdroji. Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost na trhu výroby CNC laserových řezacích strojů v oblasti termického dělení materiálů za využití nové technologie vláknových laserů.

Projekt je zaměřen na oblasti:

  1. CNC stroj Laser

  2. 3D plazmová hlava

  3. Rotátor

  4. Odsávaný stůl

  5. Technologické postupy

 EU  

 

 

 

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU  A OBCHODU