Rozšíření vybavení CNC centra termického dělení kovových materiálů v rámci OPPIK Potenciál III. výzva

 

OPPIK Potenciál III. výzva

č.projektu:  CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009080


Vývoj řezacích strojů jako vysoce inovativní činnosti aplikované do průmyslové praxe. Cílem projektu je rozšíření technologického zázemí společnosti pro posílení vývojové činnosti, projekt je spolufinancován Evropskou unií. 


V rámci  programu Potenciál, jsme v polovině letošního roku významně rozšířili vybavení našeho CNC Centra pro termické dělení kovů.

Nejdůležitější investicí byl nákup vláknových zdrojů od výrobce firmy IPG Photonics o výkonu 1kW a 4kW.

Na těchto laserových zdrojích provádíme rozsáhlé testy při dělení nejrůznějších kovových i nekovových materiálů.

Testování řezání kovových i nekovových materiálů na laserových strojích Vanad s vláknovými zdroji od výrobce IPG mohou využít školy, studenti i firmy.

Seznam pořízeného majetku v rámci programu Potenciál:

 • Laserový zdroj 1kW 
 • Laserový zdroj 4kW
 • 2x Hlava
 • 2x Chladič
 • Filtrace
 • Kompresor
 • Pracovní stanice
 • Mobilní pracovní stanice
 • Velkoformátová tiskárna
 • Server
 • Set nářadí
 • 3D CAD
 • Síťová licence SolidNetWork

     Vláknový zdroj 4kW     

Poskytované služby: 

 • Příprava a zhotovení vzorků vláknovým laserem
 • Tvorba technologických parametrů
 • Optimalizování výrobního procesu, provozní náklady
 • Návrh pracoviště pro termické dělení kovů s náhledem ve 3D